Ovdje si : Home » Program

Program

06:30-07:00 Tjedni horoshop
7:00 Najava programa
7:15-7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45-8:15 Jutro uz kavu
8:15-8:20 Servisne informacije
8:20-8:30 Jutro uz kavu
8:30-8:35 Hit tjedna
9:15-9:20 Pregled dnevnog tiska
9:40-9:45 vrijeme za nagradnu igru
10:00-10:05 Vijesti Radio Net-a
10:10-10:30 Inkubator
10:40-10:50 1000 za što o EU
11:00-11:06 VIJESTI radio Maestrala
11:06-11:11 Navigator
11:11-11:41 U manjini (1. i 3. ponedjeljak) + repriza (2. i 4. ponedjeljak)
11:41-11:46 Hit tjedna
11:4-11:51 Servisne informacije
11:51-11:56 vrijeme za nagradnu igru
12:00-12:05 Vijesti Radio Net-a
13:00-13:06 VIJESTI radio Maestrala
13:10-13:15 Navigator
13:30-14:00 Rukohvat
14:00-14:05 Vijesti Radio Net-a
14:45-14:50 Servisne informacije
14:55-15:00 Navigator
15:30-15:35 Znanstvenica
15:45-15:50 Retrovizor
16:00-16:06 VIJESTI radio Maestrala
16:30-16:35 Hit tjedna
16:40-16:45 Sportski espresso
17:00-17:05 Vijesti Radio Net-a
17:10-17:15 INFO PULA
17:15-17:20 Navigator
17:30-18:30 Tam-pon
18:30-18:35 Hit tjedna
18:35-18:45 SMS happy Hour
18:45-18:50 Servisne informacije
18:50-19:00 SMS happy Hour
19:00-19:05 Navigator
19:05-19:45 SMS happy Hour
20:00-20:30 Stihovi i snovi
21:00-21:05 Navigator
21:05-21:35 Tjedni horoshop (R)
21:35-22:35 Rukohvat (R)
22:35-22:40 Znanstvenica (R)
22:45-22:50 Retrovizor(R)
23.00-23:20 Inkubator (R)
23:30-00:00 Stihovi i snovi (R)
00:00-02:00 Noć Astrologije (R)
2:00-2:30 Roštiljarka (R)
1:40-3:10 Roštiljarka (Part 2) (R)
7:00 Najava programa
7:15 7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45 8:15 Jutro uz kavu
8:15 8:20 Servisne informacije
8:20 8:30 Jutro uz kavu
8:30 8:35 Hit tjedna
9:15 9:20 Pregled dnevnog tiska
9:40 9:45 vrijeme za nagradnu igru
9:55 10:00 Vijesti Radio Net-a
10:00 11:00 Gostionica
11:00 11:06 Vijesti radio Maestrala
11:06 11:11 Navigator
11:30 11:35 Hit tjedna
11:40 11:45 vrijeme za nagradnu igru
11:45 11:50 Servisne informacije
12:00 12:05 Vijesti Radio Net-a
12:30 13:00 Petokraka
13:00 13:06 Vijesti radio Maestrala
13:10 13:15 Navigator
14:00 14:05 Vijesti Radio Net-a
14:45 14:50 Servisne informacije
14:55 15:00 Navigator
15:30 15:35 Znanstvenica
15:45 15:50 Retrovizor
16:00 16:06 Vijesti radio Maestrala
16:06 16:30 SMS happy Hour
16:30 16:35 Hit tjedna
16:40 16:45 Sportski espresso
16:45 17:00 SMS happy Hour
17:00 17:05 Vijesti Radio Net-a
17:10 17:15 INFO PULA
17:15 17:20 Navigator
17:30 18:30 Downtown
18:30 18:35 hit tjedna
18:35 18:45 SMS happy Hour
18:45 18:50 Servisne informacije
18:50 19:00 SMS happy Hour
19:00 19:05 Navigator
19:05 19:30 Online
19:30 20:00 7 Dimenzija
20:00 21:00 7 Dimenzija (glazba)
21:00 21:05 Navigator
21:05 22:05 Gostionica (R)
22:30 22:35 Znanstvenica (R)
22:45 22:50 Retrovizor (R)
00:00 01:00 Daleka Obala (R)
01:00 02:00 Daleka Obala Susreti (R)
02:00 03:00 Daleka Obala (R)
7:00 Najava programa
7:15 7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45 8:15 Jutro uz kavu
8:15 8:20 Servisne informacije
8:20 8:30 Jutro uz kavu
8:30 8:35 Hit tjedna
9:15 9:20 Pregled dnevnog tiska
9:40 9:45 vrijeme za nagradnu igru
10:00 10:05 Vijesti Radio Net-a
10:30 10:50 Gospodarski Informator
11:00 11:06 Vijesti Radio Maestrala
11:06 11:11 Navigator
11:30 11:35 Hit tjedna
11:40 11:45 vrijeme za nagradnu igru
11:45 11:50 Servisne informacije
12:00 12:05 Vijesti Radio Net-a
12:30 13:00 Spolitika
13:00 13:06 Vijesti Radio Maestrala
13:10 13:15 Navigator
14:00 14:05 Vijesti Radio Net-a
14:45 14:50 Servisne informacije
14:55 15:00 Navigator
15:30 15:35 Znanstvenica
15:45 15:50 Retrovizor
16:00 16:06 Vijesti Radio Maestrala
16:30 16:35 Hit tjedna
16:40 16:45 Sportski espresso
17:00 17:05 Vijesti Radio Net-a
17:10 17:15 INFO PULA
17:15 17:20 Navigator
17:30 18:00 Rubikova kocka (dok traje školska godina)
18:00 18:30 SMS happy Hour
18:30 18:35 hit tjedna
18:35 18:45 SMS happy Hour
18:45 18:50 Servisne informacije
18:50 19:00 SMS happy Hour
19:00 19:05 Navigator
19:05 19:15 SMS happy Hour
19:15 20:30 Hip Hop Music
20:30 21:00 Blackonnection
21:00 21:05 Navigator
22:00 22:30 Spolitika (R)
22:30 22:35 Znanstvenica (R)
22:45 22:50 Retrovizor (R)
23:00 23:25 Online (R)
23:30 23:50 Gospodarski Informator (R)
00:00 00:30 Sedma Dimenzija (R)
00:30 01:30 Sedma Dimenzija Glazba (R)
7:00 Najava programa
7:15 7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45 8:15 Jutro uz kavu
8:15 8:20 Servisne informacije
8:20 8:30 Jutro uz kavu
8:30 8:35 Hit tjedna
9:15 9:20 Pregled dnevnog tiska
9:40 9:45 vrijeme za nagradnu igru
10:00 10:05 Vijesti Radio Net-a
10:30 11:00 Teretana
11:00 11:06 Vijesti Radio Maestrala
11:06 11:11 Navigator
11:30 11:35 Hit tjedna
11:40 11:45 vrijeme za nagradnu igru
11:45 11:50 Servisne informacije
12:00 12:05 Vijesti Radio Net-a
13:00 13:06 Vijesti Radio Maestrala
13:10 13:15 Navigator
14:00 14:05 Vijesti Radio Net-a
14:05 14:25 Ispod haube
14:45 14:50 Servisne informacije
14:55 15:00 Navigator
15:30 15:35 Znanstvenica
15:45 15:50 Retrovizor
16:00 16:06 Vijesti Radio Maestrala
16:30 16:35 Hit tjedna
16:40 16:45 Sportski espresso
17:00 17:05 Vijesti Radio Net-a
17:10 17:15 INFO PULA
17:15 17:20 Navigator
17:30 18:00 Daj 5
18:00 18:30 SMS happy Hour
18:30 18:35 hit tjedna
18:35 18:45 SMS happy Hour
18:45 18:50 Servisne informacije
18:50 19:00 SMS happy our
19:00 19:05 Navigator
19:05 19:35 Jazzbina
19:35 21:00 Jazz Music
21:00 21:05 Navigator
21:05 22:05 Music After Dinner
22:30 22:35 Znanstvenica (R)
22:45 22:50 Retrovizor (R)
23:00 23:20 Ispod haube (R)
23:30 00:00 Teretana (R)
00:00 00:30 Rubikova kocka (R)
0:30 1:15 Hip Hop Music (R)
1:15 1:45 Blackonnection (R)
7:00 Najava programa
7:15 7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45 8:15 Jutro uz kavu
8:15 8:20 Servisne informacije
8:20 8:30 Jutro uz kavu
8:30 8:35 Hit tjedna
9:15 9:20 Pregled dnevnog tiska
9:35 10:00 Veliki odmor (Gimnazija Pula)
10:00 10:05 Vijesti Radio Net-a
10:15 10:25 Tržnica
10:30 10:50 Pulske udruge
11:00 11:06 Vijesti Radio Maestrala
11:06 11:11 Navigator
11:30 11:35 Hit tjedna
11:40 11:45 vrijeme za nagradnu igru
11:45 11:50 Servisne informacije
12:00 12:05 Vijesti Radio Net-a
12:30 12:45 Grad Pula
13:00 13:06 Vijesti Radio Maestrala
13:10 13:15 Navigator
13:45 13:50 Servisne informacije
13:55 14:00 Vijesti Radio Net-a
14:00 15:00 Crokutak
15:00 15:05 Navigator
15:35 15:40 Znanstvenica
15:45 15:50 Retrovizor
16:00 16:06 Vijesti Radio Maestrala
16:30 16:35 Hit tjedna
16:40 16:45 Sportski espresso
17:00 17:05 Vijesti Radio Net-a
17:10 17:15 Info Pula
17:15 17:20 Navigator
17:30 18:00 Kulturica
18:00 18:30 SMS happy Hour
18:30 18:35 hit tjedna
18:35 18:45 SMS happy Hour
18:45 18:50 Servisne informacije
18:50 19:00 SMS happy Hour
19:00 19:05 Navigator
19:05 19:15 SMS happy Hour
19:30 19:55 Veliki odmor (Gimnazija Pula) (R)
20:00 22:00 Noć astrologije
21:05 21:25 Pulske udruge (R)
21:35 21:50 Grad Pula (R)
22:00 22:30 Jazzbina (R)
22:30 22:35 Znanstvenica (R)
22:45 22:50 Retrovizor (R)
7:00 Najava programa
7:15 7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45 8:15 Jutro uz kavu
8:15 8:20 Servisne informacije
8:20 8:30 Jutro uz kavu
8:30 8:35 Hit tjedna
9:15 9:20 Pregled dnevnog tiska
9:40 9:45 vrijeme za nagradnu igru
10:00 10:05 Vijesti Radio Net-a
10:55 11:00 Navigator
11:00 11:30 Projektor
11:30 11:35 Hit tjedna
11:40 11:50 vrijeme za nagradnu igru
12:00 12:05 Vijesti Radio Net-a
12:10 12:15 Servisne informacije
12:30 12:55 Pet Centar
13:00 13:05 Navigator
14:00 15:00 Pillula (magazin)
15:00 15:05 Navigator
16:00 16:30 Kronika Grada
16:30 16:35 Hit tjedna
16:45 16:50 Retrovizor
17:00 17:05 Navigator
17:30 18:30 Crokutak (R)
18:30 18:35 Hit tjedna
19:00 19:05 Navigator
21:00 21:05 Navigator
21:30 22:00 Kronika Grada (R)
22:15 22:20 Retrovizor (R)
22:30 23:00 Kulturica (R)
7:00 Najava programa
7:15 7:20 Pregled dnevnog tiska
7:45 8:15 Jutro uz kavu
8:15 8:20 Servisne informacije
8:20 8:30 Jutro uz kavu
8:30 8:35 Hit tjedna
8:45 8:50 Pregled dnevnog tiska
9:00 10:00 Daleka obala
10:00 10:05 Vijesti Radio Net-a
10:05 11:05 Daleka obala SUSRETI
11:05 11:10 Navigator
11:10 11:30 Daleka obala
11:30 11:35 Hit tjedna
11:35 12:00 Daleka obala
12:00 12:05 Vijesti Radio Net-a
12:10 12:15 Servisne informacije
13:00 13:05 Navigator
13:30 14:00 Petokraka (R)
14:00 14:45 Naftalina
14:55 15:00 Navigator
15:30 16:30 Tampon (R)
16:30 16:35 Hit tjedna
16:45 16:50 Retrovizor
17:00 17:05 Navigator
17:30 18:30 Downtown (R)
18:30 18:35 hit tjedna
19:00 19:05 Navigator
19:20 19:50 Roštiljarka
19:50 21:00 Roštiljarka (Part 2)
21:00 21:05 Navigator
22:15 22:20 Retrovizor (R)
23:00 23:30 Projektor (R)

Radio Maestral © 2013 Sva prava pridržana. | Website by Media X

Na vrh